info@taon.dk +45 24488480

Hydraulisk lösning för Guldgruva i Västafrika

Skapad den

Hydraulisk lösning för Guldgruva i Västafrika

TAON Hydraulik har precis slutfört en hydraulisk lösning för NordGold i Lefa, Guinea.

 

I Guldminen var det ett behov av att kunna dra och trycka med 279 ton på en kompakt cylinder.

Utan ytterligare kunskap om hydraulik hade man några förhoppningar om hur mycket utrymme en cylinder skulle behöva, och att man kunde använda den hydraulik som fanns tillgänglig. Tyvärr visade beräkningar snabbt att storleken på cylindern och användningen av det befintliga hydraulsystemet inte var tillräcklig.

 

Genom en pågående process hittade vi samarbete med guldgruvens anställda för att hitta en lösning som skulle kunna ge de nödvändiga krafterna. En cylinder av rätt storlek och ett nytt hydraulsystem riktat till uppgiften. Det blev en 400 bar hydraulstation med tryckförstärkare som kunde göras kompakt för jobbet och en cylinder som matchade jobbet.

 

På TAON hydraulics ser vi fram emot att uppgiften är i full drift, och vi hoppas få möjlighet att lösa andra uppgifter på NordGold.

Vi är övertygade om att denna typ av kunder kontinuerligt kan utmana vår tekniska förmåga inom hydraulik.

 

NordGold har guldgruvor på många kontinenter. Gruvan i Lefa, Guinea - Västafrika är en så kallad öppen gruva.