info@taon.dk +45 24488480

Cases

TAON Hydraulic ger många produkter och lösningar för spännande projekt - stora såväl som små - i Skandinavien och runt om i världen. Du kan läsa om några av dem nedan.

 

1400 ton lyft och sänkning for elementproduktion

 

For produktionen av betongelement behövs för att göra en liten hiss och sänka efteråt. En enkel operation. Emellertid komplicerat av totalvikten av 1 400 TON. Förutom en ojämn belastning ibland.

Löftet var uppdelat i 4 cylindrar (2x 500 Ton och 2x 200 Ton), vilket gjorde hissen med 700 bar. Fokusen var på att få 4-cylindret att sjunka synkront. Hela hydraulreglaget ska hantera tryckskillnader från 0 till 700 bar.

 


Hydraulik på Victoria-sjön

 

TAON Hydraulik har levererat hydrauliklösningar till ramper och ankarspel på en färja i Uganda.

Färjan är en del av ett större projekt inom KIS (Kalangala Infrastructure Services) i Uganda för att ge invånarna i Ssese-ögruppen i Victoria-sjön bättre tillgång till vatten, säkrare transporter och mer tillförlitlig förnybar energi (solenergi). Totalt 84 öar i Kalangala-distriktet kommer att dra fördel av denna utveckling av infrastrukturen.

Färjan har en total längd av 43 meter och en kapacitet på 16 bilar och 200 personer, och utgör ena halvan av totalt två färjor, som seglar mellan Bukakata och Ssese Islands.

 


Hydraulisk lösning för förbränningsanläggning i Qaqortoq

 

TAON Hydraulik har levererat en lösning för Kujalleq kommun i Grönland, som ska användas för förbränningsanläggningen i Qaqortoq (Julianehåb). Baserat på vår industriella pumpstation, har vi anpassat en lösning, som ersätter deras befintliga hydraulsystem.
Flexibiliteten i våra industripumplösningar gör att vi kan anpassa dem så att de kan gå in och ersätta befintliga funktioner.

 

Efter 2 års kontinuerlig drift levererade vi en reservpumpstation 2018. Det är klart om en krasch ska inträffa.

 


Ersättning av pump och ventil i befintlig anläggning hos Kvaerner

 

TAON Hydraulik har levererat en pumpstationslösning för Kvaerner - en norsk leverantör av kompletta olje- och gasplattformar och onshore raffinaderier. Denna lösning måste anpassas ett befintligt system, och det gav några utmaningar, som vi snabbt fick lösas.

John Ivar Jakobsen, maintenence operatör vid Kvaerner Stord AS, säger om samarbetet: «Vi har upplevt er som mycket hjälpsam med denna uppgift och problemlösning på de utmaningar som vi har haft med maskinen. Vi kommer att rekommendera er till våra samarbetspartners och kommer bestämt tillbaka till er i framtiden.»