info@taon.dk +45 24488480

Köpvillkor

 

 

 

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til TAON afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"TAON" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

NL92:
For forhold som ikke er beskrevet her anvendes leveringsbetingelserne i industristandarden NL92.

Produktinformation:
På TAON oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til TAON via
info@taon.dk. TAON kan ikke holdes ansvarlig for trykfejl eller lignende som må forekomme i informationsmaterialet. Dog kan produkter som ikke lever op til de angivne specifikationer returneres til TAON.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Ved bestillinger under 500 DKK tillægges gebyr så prisen udgør samlet 500 DKK.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på TAON er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra TAON udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til TAON om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og TAON er først indgået, når TAON ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
Alle varer betales forud for levering med mindre andet er aftalt. Varen forbliver TAON’s ejendom indtil hele betalingen er fuldført.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
TAON yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamationsretten gælder heller ikke for produktionstab eller lignende. TAON kan ikke drages til ansvar, hvis produktet ikke passer til den sammenhæng, hvor det indgår. TAON udføre udelukkende handel med komponenter, og ikke rådgivende virksomhed. TAON kan ikke drages til ansvar for evt. tab ved kunden.

Fakturaen skal fremvises til TAON i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til TAON inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
TAON har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for TAON's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og TAON.
TAON er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler.
TAON afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
For nethandel: Meddeler Kunden TAON, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler TAON det modtagne beløb. Dette gælder ikke ved bestillingsvarer som er udfærdiget efter kundens specifikationer.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen. Gør tydelig opmærksom på, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Nord.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Anden bestilling: Returnering kan kun foregå efter forudgående aftale med TAON. Alle varer skal være returneret inden for 10 arbejdsdage efter levering, og med forudgående aftale omkring returnering af varerne. Bestillingsvarer som er udfærdiget efter kundens specifikationer tages ikke retur. TAON forbeholder sig ret til at opkræve 25 % håndteringsgebyr på returnerede varer.

Returneres varen ikke inden for nævnte frister, tages varen ikke retur.

Persondatapolitik:
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. samt mailadresse.
Ved B2B kunder oplyses også CVR nr.
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos TAON Hydraulik komponenter ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på Taon.dk er TAON Hydraulik Komponenter ApS.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@taon.dk


Forbehold for ændringer:

TAON forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om eventuelle ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 2-4 arbejdsdage. Mange bestillinger sendes samme dag.

Ved længere leveringstid kontaktes kunden på mail angående leveringstid, og mulighed for at annullere ordren. Svares der ikke på mailen indenfor 2 arbejdsdage betragtes leveringstiden som accepteret.

Misbrug:
Misbrug af navnet TAON fører til politianmeldelse.