info@taon.dk +45 24488480

Lösningar til Hydraulsystemer

Hydrauliska lösningar och utveckling

TAON Hydraulics utför utvecklings- och designuppgifter inom hydraulik.

Vi utvecklar, monterar och levererar kompletta hydrauliklösningar enligt kundens uppgift och önskemål.

Vi utför:

  • Hydraulisk ingenjörsarbete
  • Urval och inköp av komponenter i enlighet med pris och prestanda.
  • Montering och anpassning av delar för enkel start.

Projekten kan variera från en pumpstation med några ventiler till kompletta hydrauliska lösningar för fartyg eller maskinlayout.

Fokusområden är industriell automatisering, maritima, jordbruks- eller lastbilslösningar.

Vi har god erfarenhet av att utveckla lösningar som tar hänsyn till de slutliga kostnaderna för systemdesign.

Vi vill tidigt delta i en process för att utveckla maskiner eller industrianläggningar.

Här kan vi bidra:

  • Enkla pragmatiska lösningar
  • Installation av maskinsäkerhet
  • Optimering av den hydrauliska lösningen mot användning av standardkomponenter
  • Minimera energiförbrukningen

TAON Hydraulics deltar på konsultbasis eller i samband med en total tillförsel av den hydrauliska lösningen.